VERWIJDERING VAN CHROOM-6

ChROOM-6 = gevaarlijk?

Chroom-VI, vaak ook genoemd chroomverf is vooral aanwezig in oude verflagen, een lichaamsvreemde stof die behoort tot de zware metalen. 

De gevaarlijke stof Chroom-6 hecht zich eenvoudig aan metalen en wordt onder andere verwerkt in verf, hout, plastic en metaal.

Chroom-6 is echter veel toegepast in de coating als grondlaag van metalen structuren.

Bij het mechanisch bewerken van chroom bevattende oppervlakten kan Chroom-6 vrijkomen. Bijvoorbeeld bij het stralen en coaten van metaal. Ook bij lasprocessen aan roestvrijstaal kan Chroom-6 vrijkomen

Blootstelling aan Chroom-6 kan zeer ernstige gezondheidsklachten veroorzaken. Het kan onder andere long-, neus- en neusbijholtekanker veroorzaken. Ook kan Chroom-6 chronische longziekten, allergieën, nierproblemen en chroomzweren veroorzaken en de vruchtbaarheid aantasten. Chroom-6 valt dan ook onder de hoogste klasse van gevaarlijke stoffen.

Een goede risicobeheersing vraagt om specialistische kennis. Neem contact met ons op voor een professionele aanpak waarmee u uw medewerkers en de omgeving goed beschermt en voldoet aan de geldende wet- en regelgeving.

Verwijdering van Chroom-VI : ADS beschikt over hooggekwalificeerd en opgeleid personeel dat over de nodige kennis beschikt om de verwijdering van Chroom VI op een veilige manier uit te voeren.