Asbestverwijdering

Asbest = gevaar !

Bestaande uit een vezelachtige structuur is asbest gevaarlijk wanneer het verspreid wordt in de lucht. Deze vezels, die voor het blote oog onzichtbaar zijn, bezoedelen de atmosfeer en worden door de mens ingeademd en geabsorbeerd. Blootstelling aan asbest kan de volgende aandoeningen veroorzaken : asbestose, mesothelioom en broncho-pulmonaire kanker.
Vanaf 1977 werden er arbeidsvoorwaarden in verband met asbest bepaald in het arbeidswetboek, dat een specifieke reglementering oplegt.

Opdat u op de hoogte zou zijn van de gebruikte termen, vermelden we de voornaamste 3 vormen van asbest voorkomend in bouwmaterialen : chrysotiel, amosiet en crocidoliet.

Enkele voorbeelden van de vele toepassingen van asbest zijn :

 • Als isolatie materiaal, zowel thermisch als akoestisch, al of niet gespoten op muren, plafonds of rond leidingen.
 • Geweven tot bijvoorbeeld:
  • Koord voor het isoleren van elektriciteitsdraad
  • Doek voor isolatiedoeleinden (branddeken)
  • Doek voor het vervaardigen van brandwerende kledij en handschoenen                                                                                                          -
 • Geperst tot plaat, karton of papier als brandwerend materiaal, bijvoorbeeld in deuren van brandkasten of geplakt op toneeldecors
 • Asbestpapier ook als onderlaag voor vinylvloerbedekking en in dakbedekking
 • Gebonden aan andere grondstoffen voor de fabricage van remvoering (cfr. Remblokken en koppelingsplaten).
 • Gebonden aan cement als asbestcement platen, buizen en ventilatiekanalen in de bouw, als bloembakken,… Vooral gekend onder de naam “eternit”.

Asbestverwijdering

Bestaande uit een hooggekwalificeerde technische ploeg is het personeel van ADS bevoegd voor het verwijderen van asbest volgens de volgende verwijderingsmethodes:

 • Procedure “eenvoudige handelingen”
 • Procedure “hermetische zone”
 • Procedure “couveusezak”

Wij beschikken over een park van materiaal dat voldoet aan de strengste veiligheidsvereisten : decontaminatiesassen, afzuiginstallaties,  speciale stofzuigers met absoluutfilter, afbraakmateriaal, waterzuiveringssystemen, ... .

ADS zorgt telkens voor alle nodige formaliteiten: het aanvragen en in ontvangst nemen van de milieuvergunningen, de verplichte meldingen aan de bevoegde instanties, het opstellen van de asbestinventaris, …

Afbraak -en ontmantelingswerken

De afbraak van gebouwen en constructies is steeds een delicate zaak en heeft veel aandacht nodig voor veiligheid. Geschoolde vakmensen en een gespecialiseerd machinepark zorgen ervoor dat alle werken gebeuren volgens de regels van de kunst. Wij klaren elke klus volgens de wensen van de klant.

Ontdek hier de lijst met onze diensten:

 • Afbraak van woningen
 • Slopen van industriële gebouwen
 • Slopen van betonconstructies
 • Slopen van staal- en metaalconstructies
 • Ontmantelen en strippen van gebouwen
 • Binnenafbraak