Loodhoudende verf

Lood = het gevaar?

Het zware metaal lood is vooral aanwezig in oude verflagen, een lichaamsvreemde stof die behoort tot de zware metalen. 

Lood kan door inademing en via voedsel en drank in het lichaam terecht komen en ernstige gezondheidsschade veroorzaken.

Toch werd en wordt lood nog in heel wat producten gebruikt. Zo werd er in het verleden veel gebruik gemaakt van loodhoudende verf, werden loden waterleidingen gebruikt, bevatte benzine loodhoudend anti-klopmiddel en door de non-ferro industrie kwam er ook veel lood in het buitenmilieu terecht. ADS is gespecialiseerd in het verwijderen van loodhoudende verf.

Loodhoudende verven : Alle oude huizen (gebouwd vóór 1960) kunnen verven bevatten op basis van loodwit. Als de muren slecht onderhouden zijn, schilfert de verf af. Deze schilfers kunnen tot 50 % lood bevatten. Vooral kleine kinderen zijn blootgesteld aan deze vorm van lood.

Renovatie- en afbraakwerken houden ook een risico in : Het afschuren of verwijderen van loodhoudende verflagen geeft blootstelling aan lood via de ademhaling. Het stof dat ontstaat tijdens de werkzaamheden, verspreidt zich door het hele huis en jonge kinderen kunnen vergiftigd worden, zowel door het inademen als door inname van dit stof.

Verwijdering van lood : ADS beschikt over hooggekwalificeerd en opgeleid personeel dat over de nodige kennis beschikt om de verwijdering van loodhoudende materialen op een veilige manier uit te voeren.